Laaja enemmistö suomalaisista kannattaa ydinaseiden kieltämistä

Laaja enemmistö suomalaisista kannattaa ydinaseiden kieltämistä

Ydinaseiden vastainen ICAN Finland -verkosto on teettänyt Kantar TNS:llä mielipidekyselyn suomalaisten suhtautumisesta ydinasekieltoon ja Suomen kannasta YK:n ydinasekieltosopimukseen. Kyselyssä edustavalle otokselle (N = 1002) esitettiin kaksi kysymystä, jotka sanamuodoltaan vastasivat Ruotsissa tehdyn kyselyn kysymyksiä. Tulokset ovat varsin yksiselitteisiä:

  1. Kannatatteko kaikkien ydinaseiden täydellistä kieltämistä?

Kyllä             87 %
Ei                  8 %
Ei osaa sanoa  5 %

  1. Pitäisikö teidän mielestänne Suomen allekirjoittaa YK:n ydinaseet kieltävä sopimus?

Kyllä            84 %
Ei                  8 %
Ei osaa sanoa  8 %

ICAN Finlandin koordinaattorit Kati Juva ja Claus Montonen pitävät tulosta erityisen hyvänä. “Suomalaiset selvästi ymmärtävät, että ydinaseet ovat edelleen todellinen uhka. Kansainvälisen ilmapiirin kiristymisen myötä ydinsodan riski on kasvanut, ja ainoa keino välttää se on ydinaseiden täydellinen kieltäminen ja hävittäminen”, Juva toteaa.

“Suomi on YK:ssa julistanut tukevansa kaikkia vakavasti otettavia pyrkimyksiä ydinaseriisuntaan ja haluavansa liittyä niihin. Ydinasekieltosopimus on historian tähän asti vakavin yritys aikaansaada täydellinen ydinasekielto, ja ainoa ydinaseriisunta-aloite, joka tänään etenee. Suomen on allekirjoitettava kieltosopimus ja toimittava sen edistämiseksi kaikilla foorumeilla”, sanoo Montonen.

Kyselyn tulokset ovat yhteneväisiä Ruotsissa aiemmin tänä vuonna tehdyn kyselyn kanssa, jossa 85 % kannattaa ydinasekieltosopimuksen allekirjoittamista. Myös kansalaismielipide EU:n ydinaseita rajojensa sisällä säilövissä maissa on selkeästi niitä vastaan, kuten ICAN YouGov:illa teettämästä tutkimuksesta ilmenee.