Ydinasekieltosopimus

YK:ssa hyväksyttiin 7.7.2017 sopimus ydinaseiden kieltämisestä (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Sopimus kieltää valtioita kehittämästä, testaamasta, tuottamasta, valmistamasta, kuljettamasta, omistamasta ja varastoimasta ydinaseita tai uhkaamasta niillä. Se kieltää myös ydinaseiden sijoittamisen valtion alueelle sekä kenenkään auttamisen, rohkaisemisen ja aikaansaattamisen näihin toimiin.

Sopimus neuvoteltiin YK:ssa ennätyksellisen nopeasti ja sopimuksen puolesta äänesti 122 maata. Suomi ei ollut mukana. 9.1.2023 mennessä sopimuksen on allekirjoittanut 92 ja ratifioinut 62 maata. Sopimus astui voimaan, kun sen oli ratifioinut 50 maata.

Sopimusta vastustavat kaikki ydinasevallat (Yhdysvallat, Venäjä, Britannia, Ranska, Kiina, Intia, Pakistan, Israel ja Pohjois-Korea), Nato-maat sekä Yhdysvaltain ”ydinsateenvarjon” alla olevat maat Australia, Etelä-Korea ja Japani.

> Lataa tästä englanninkielinen vihkonen, jossa kerrotaan, miten ydinasekieltosopimus toimii.

Suomi ja ydinasekieltosopimus

Suomi ei osallistunut YK:n neuvotteluihin ydinasekieltosopimuksesta eikä äänestänyt sen puolesta. Perusteluina on ollut mm. se, ettei suurin osa muistakaan Euroopan maista ole sitä allekirjoittanut, ja että sellainen sopimus, jossa ydinasevallat eivät ole mukana ja jota ne voimakkaasti vastustavat, ei ole toimiva tapa edistää ydinaseriisuntaa. Lisäksi on esitetty huoli siitä, että ydinasekieltosopimus heikentäisi ydinsulkusopimusta, jossa myös ydinasevaltiot ovat edelleen mukana.

Toisaalta voidaan ajatella, että ydinasekieltosopimus antaa selkeän moraalisen viestin ydinasevaltioille ja siten ydinaseiden omistuksella on merkittävä mainehaitta näille maille. Ydinasekieltosopimus voi myös tukea näiden maiden kansalaistoimintaa ydinaseita vastaan. Lisäksi kemiallisten ja biologisten aseiden sekä jalkaväkimiinojen käytön kielto on selkeästi vaikuttanut näiden valmistukseen ja käyttöön myös niissä maissa, jotka eivät ole näissä sopimuksissa mukana.

Pekka Haavisto ja Kati Juva Selfie with Alfred -kampanjassa, jonka aikana Nobelin rauhanpalkinnon replika kiersi Suomessa muistuttamassa ydinasekieltosopimuksen merkitykesstä.

Suomen eduskunnan ulkoasianvaliokunta (UAV) käsitteli ydinasekieltoa syksyllä 2017 ja keväällä 2018. ICAN Finlandilta pyydettiin myös lausunto asiasta. UAV ei suoraan vastustanut sopimuksen allekirjoitusta, mutta jäi odottavalle kannalle – erityisesti Ruotsin tilannetta on haluttu seurata tiiviisti. UAV:n lausunnossa todetaan, että ” valiokunta katsoo, ettei sopimusta tule lähtökohtaisesti nähdä uhkana ydinsulkusopimukselle ” ja lisäksi ”valiokunta katsoo, että nyt aikaansaatu uusi kansainvälinen sopimusjärjestelmä saattaa jatkossa vaikuttaa siihen, että järjestelmä alkaisi hiljalleen muokata myös sellaisten valtioiden odotuksia, valintoja ja mahdollisuuksia, jotka ovat päättäneet jäädä sopimuksen ulkopuolelle”.

Nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa todetaan että ”Suomi toimii joukkotuhoaseiden leviämisen ehkäisemiseksi ja hyödyntää laaja-alaista asevalvontaosaamistaan. Suomi tukee ydinsulkusopimuksen asemaa ydinaseriisunnan edistämisessä. Suomi jatkaa ydinasekieltosopimuksen sisällön analysointia ja vertailua muihin keskeisiin sektorin aloitteisiin sekä seuraa aktiivisesti sopimuksen voimaansaattamisprosessin etenemistä. Prosessin edistyessä Suomi arvioi YK:n ydinasekieltosopimukseen liittymistä. Suomi pyrkii kaikkien joukkotuhoaseiden kieltämiseen ja hävittämiseen.” Valitettavasti ei siis edelleenkään luvata allekirjoittaa ydinasekieltosopimusta.

Yhtenä perusteluna ulkoministeriön kielteiseen kantaan on edelleen se, ettei suurin osa muistakaan EU-maista ole sopimusta allekirjoittanut. Tässä tilanne noudattaa kuitenkin pikemminkin Naton kuin EU:n jäsenyyttä. Sopimuksen ovat allekirjoittaneet EU:n Natoon kuulumattomista maista sekä Irlanti ja Itävalta, ja lisäksi Liechtenstein, San Marino ja Vatikaani ovat allekirjoittajien joukossa.

Suomalaiset kannattavat voimakkaasti ydinasekieltosopimukseen liittymistä. ICAN Finlandin Kantar Oy:llä syksyllä 2019 teettämän mielipidekyselyn mukaan 87 % suomalaisista kannattaa ydinaseiden täydellistä kieltämistä ja 84 % katsoo, että Suomen pitäisi allekirjoittaa ydinasekieltosopimus.

ICAN Finlandin lausunto Suomen eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle (UAV) 30.11.2017.

* * *