Tuomiopäivän kello osoittaa sataa sekuntia vaille keskiyötä

Atomipommin kehitykseen osallistuneet fyysikot perustivat vuonna 1945 lehden Bulletin of the Atomic Scientists, joka siitä lähtien on väsymättä kiinnittänyt huomiota ydinaseiden ihmiskunnalle aiheuttamaan vaaraan. Vuonna 1947 lehden kanteen ilmestyi Tuomiopäivän kello, The Doomsday Clock, jonka viisarien asennosta voidaan lukea, kuinka lähellä ollaan katastrofia, jota symbolisoi keskiyön hetki.

Vuoden 2020 tammikuussa viisarit siirrettiin osoittamaan sataa sekuntia vaille keskiyötä. Näin lähelle keskiyötä kello ei ole osoittanut edes kylmän sodan synkimpinä päivinä.

Lehden arvovaltainen tiede- ja turvallisuuslautakunta perustelee kellon asentoa huomauttamalla, että ihmiskuntaa uhkaa kaksi eksistentiaalista katastrofia: ydinsota ja ilmastonmuutos. Mutta samalla ollaan purkamassa sitä pitkään ja vaivalla rakennettua kansainvälistä sopimusjärjestelmää, joka tarjoaisi mahdollisuuden uhkien torjumiseen. Eikä uusia sopimuksia solmita, vaan valtiot katsovat ainoastaan omien etujensa perään. Lisäksi lautakunta näkee kybervaikuttamisen tuovan lisää epävakautta jo ennestään vaaralliseen tilanteeseen.

Kuva: Bulletin of the Atomic Scientists

Ulkoministeri Haavisto: Ydinaseriisunnan viime vuosien kehitykseen ei voi olla tyytyväinen

Lännen Medialle antamassaan haastattelussa ulkoministeri Pekka Haavisto muistaa ydinsulkusopimuksen voimaan astumisen 50-vuotispäivää viides maaliskuuta 2020 ja toteaa:

”Ydinsulkusopimus on ainoa sopimus, joka sisältää tunnustettujen ydinasevaltojen sitoumuksen ydinaseriisuntaan. Tämän sitoumuksen toimeenpano on sopimuksen eniten ristiriitoja herättänyt kysymys. Ydinaseiden määrä on vähentynyt dramaattisesti kylmän sodan ajoista, mutta viime vuosien kehitykseen ei voi olla tyytyväinen. – – Suurvaltakilpailun ilmapiirissä ydinaseiden merkitys turvallisuuspolitiikassa on jälleen kasvamassa.”

Ministeri Haavisto lausuu julki Suomen virallisen kannan, jonka mukaan ydinsulkusopimus, jossa ydinasevaltioita on mukana, on ydinaseriisunnan tärkein työkalu, kun taas ydinasekieltosopimuksen merkitys on ”paljolti symbolinen”. Lopuksi hän kääntää huomionsa tulossa olevaan ydinsulkusopimuksen seurantakonferenssiin, joka järjestetään New Yorkissa 27.4.–22.5.2020. Suomen tavoitteista tässä konferenssissa hän sanoo:

”Suomi pyrkii osaltaan lieventämään vastakkainasettelua ja osallistuu aktiivisesti aloitteisiin, joilla pyritään edistämään ydinaseriisuntaa osana NPT-tarkastelua. Ruotsin kokoamassa ministeriryhmässä olemme identifioineet käytännön askelia ydinaseriskien vähentämiseksi. Yhdysvaltojen johdolla käydään keskustelua ydinaseriisunnan edellytyksistä.”

”Ydinsulkusopimuksen todellinen arvo ja onnistuminen mitataan sen käytännön toimeenpanossa. Siinä tulokset puhuvat puolestaan. Sopimuksen tehokas toimeenpano on tärkeää varmistaa jatkossakin.”

Kuva: Touko Sipiläinen

Laaja enemmistö suomalaisista kannattaa ydinaseiden kieltämistä

Ydinaseiden vastainen ICAN Finland -verkosto on teettänyt Kantar TNS:llä mielipidekyselyn suomalaisten suhtautumisesta ydinasekieltoon ja Suomen kannasta YK:n ydinasekieltosopimukseen. Kyselyssä edustavalle otokselle (N = 1002) esitettiin kaksi kysymystä, jotka sanamuodoltaan vastasivat Ruotsissa tehdyn kyselyn kysymyksiä. Tulokset ovat varsin yksiselitteisiä:

  1. Kannatatteko kaikkien ydinaseiden täydellistä kieltämistä?

Kyllä             87 %
Ei                  8 %
Ei osaa sanoa  5 %

  1. Pitäisikö teidän mielestänne Suomen allekirjoittaa YK:n ydinaseet kieltävä sopimus?

Kyllä            84 %
Ei                  8 %
Ei osaa sanoa  8 %

ICAN Finlandin koordinaattorit Kati Juva ja Claus Montonen pitävät tulosta erityisen hyvänä. “Suomalaiset selvästi ymmärtävät, että ydinaseet ovat edelleen todellinen uhka. Kansainvälisen ilmapiirin kiristymisen myötä ydinsodan riski on kasvanut, ja ainoa keino välttää se on ydinaseiden täydellinen kieltäminen ja hävittäminen”, Juva toteaa.

“Suomi on YK:ssa julistanut tukevansa kaikkia vakavasti otettavia pyrkimyksiä ydinaseriisuntaan ja haluavansa liittyä niihin. Ydinasekieltosopimus on historian tähän asti vakavin yritys aikaansaada täydellinen ydinasekielto, ja ainoa ydinaseriisunta-aloite, joka tänään etenee. Suomen on allekirjoitettava kieltosopimus ja toimittava sen edistämiseksi kaikilla foorumeilla”, sanoo Montonen.

Kyselyn tulokset ovat yhteneväisiä Ruotsissa aiemmin tänä vuonna tehdyn kyselyn kanssa, jossa 85 % kannattaa ydinasekieltosopimuksen allekirjoittamista. Myös kansalaismielipide EU:n ydinaseita rajojensa sisällä säilövissä maissa on selkeästi niitä vastaan, kuten ICAN YouGov:illa teettämästä tutkimuksesta ilmenee.